De Wasstraat

In De Wasstraat zorgen wij ervoor dat de jongeren worden klaargestoomd voor een baan bij een werkgever. Wij werken samen met de stichting Building Better People (BBP). BBP is een stichting met veel kennis, ervaring en netwerk in/met het werken met kwetsbare jongeren (17-27 jaar). Stichting BBP biedt jongeren een programma aan dat uit ervaringsleer en een sociaal-fysieke aanpak bestaat, door middel van initiatieven op het gebied van opleiding en individuele begeleiding. Hiervoor benut de stichting een groot netwerk van instanties, vrijwilligers en individuele hulpverleners met diverse methodieken. Het programma van de stichting bestaat uit drie stappen:

  1. Aanleren van sociale vaardigheden met aandacht voor de eventuele aanwezige multiproblematiek.
  2. In samenwerking met de jongere het vinden van een passende stage, werkervaringsplaats, bijbaan, uitzendwerk of vaste betrekking. Omdat het meestal jongeren zijn zonder een startkwalificatie wordt in eerste instantie altijd ingezet op een (vervolg)opleiding.
  3. Begeleiding van de betreffende jongere tot het moment dat de voorgaande twee onderdelen hebben geleid tot een stabiel bestaan en structuur is gebracht in het leven van de jongere.

Sociale vaardigheden

Onderdeel 1 heeft als enerzijds structuur aan te brengen in het leven van de jongeren en anderzijds (in veel gevallen) ondersteuning bieden bij de problemen die de jongeren ervaren (schulden, huisvesting, etc.).

Structuur

  • Het richten op heldere, praktische doelen;
  • Een gezonde en actieve levensstijl;
  • Fysieke conditieverbetering;
  • Competentieontwikkeling;
  • Emotionele weerbaarheid;
  • Zelfverzekerd zijn en initiatief nemen;
  • Vergroting sociaal netwerk.

Multiproblematiek (individueel traject)

BBP heeft de ervaring dat als er niet wordt gewerkt aan bijv. de schuldenproblematiekĀ de stap naar de arbeidsmarkt voor zowel de jongere als de werkgever tot een teleurstelling kan leiden. Niet dat BBP alles kan oplossen voor deze stap wordt gemaakt, maar wel dat er gezocht en gevonden wordt naar oplossingen en bindende afspraken hieromtrent. Stichting BBP heeft hiervoor een inhouse schulhulpverleningstraject.

Werk

Vanaf de kennismaking wordt er samen met de jongere gekeken naar de toekomst. Waar liggen jeĀ interesses, wat zijn je hobby’s, hoe ziet je huidige leven er uit, heb je een stage plek, wil je een vak leren, etc.. Als jongeren niet weten wat voor werk ze willen gaan doen en of daar de mogelijkheid uberhaupt voor is, dan krijgen ze individuele begeleiding.